Per mirar de salvar les dificultats que tenen les associacions per poder vendre números, algunes administracions com La Suerte, de Manresa, «hem ajudat entitats perquè puguin fer les vendes per Internet», aprofitant la seva web, explica el responsable del negoci, Lluís Torras. I és que a finestreta «veig el moviment de sempre», i fins i tot hi ha gent que «ha vingut amb anterioritat per por d'un confinament». El problema «vindrà amb les liquidacions del que no hagin pogut vendre clubs i entitats», i si normalment hi havia un retorn del 10% «ara podria ser d'entre el 20 i el 25% o més».

La situació actual també ha abocat loteria Montserrat de Manresa a recórrer a Internet més de l'habitual. Fa un any i mig que aquest negoci va donar d'alta una web pròpia amb la idea de treballar-hi de ple el 2021, «però ho accelerarem», apunta el seu gerent, David Fernández. I és que, si bé quant a trucades o mails de peticions de números el nivell «és com el d'altres anys», diu que ha augmentat la necessitat d'empreses que regalen dècims als empleats a facilitar la compra online, perquè teletreballen.

També a l'administració del car-rer Guimerà de Manresa han potenciat la web i la venda online, «que ha tigut una pujada», especialment pel que fa a vendes a l'exterior, i a empreses i entitats, explica la responsable del negoci, Elisabet Oller.