El Ministeri de Sanitat ha inclòs les evidències científiques que apunten als aerosols com una via de transmissió de la covid i ha establert que el risc augmenta en entorns tancats i concorreguts, especialment mal ventilats, i amb activitats com l'exercici, parlar alt, cridar o cantar. El debat dels aerosols ha tornat en la segona onada del coronavirus. El ministeri ha actualitzat el document cientificotècnic de la covid-19, en què dedica per primer cop un ampli apartat a la transmissió per aerosols i ressenya tota l'evidència actual i les conclusions de les recerques d'epidemiòlegs i enginyers internacionals experts en aquest àmbit. Les recerques indiquen que el paradigma clàssic per als professionals de la salut pública i el control de les malalties transmissibles, que classifica les emissions respiratòries en gotes (més grans de 5 micres) i aerosols (més petites de 5 micres), «ha de ser revisat». Segons el document, només les gotes més grans de 100 micres tenen un comportament «balístic»: cauen a terra en pocs segons per la gravetat i poden recórrer una distància màxima de dos metres de l'emissor. Qualsevol altra emissió respiratòria més petita es considera un aerosol, queda suspès en l'aire uns segons, o hores, i pot ser inhalat a a més de dos metres de l'emissor.