Xnet ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i una altra a l'Agència Catalana de Consum per denunciar que les administracions i responsables de Rodalies de Catalunya entre els usuaris, el que consideren que posa en risc la salut dels passatgers. L'entitat crítica que fins ara les mesures s'han dirigit a responsabilitzar als usuaris "sense que s'hagi ampliat la capacitat i freqüència dels trens ni s'hagi establert cap referència d'ocupació dels mitjans de transport". Per això fan una crida als passatgers a documentar la situació amb fotografies, guardant els bitllets de transport i denunciant-ho a les xarxes socials.

L'entitat considera que "ni l'operadora, Renfe; ni el titular de la infraestructura, Adif; ni la Generalitat de Catalunya, titular del servei; ni els ministeris responsables, han pres les mesures necessàries i possibles en matèria de seguretat i salut dels serveis públics de tal manera que els usuaris es puguin desplaçar sense risc als seus centres de treball o per dur a terme les tasques de cures o similars que no poden obviar".

A part de la presentació de les dues denúncies Xnet també ha dirigit cartes al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; al ministre de Sanitat, Salvador Illa, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i a la consellera de Salut, Alba Vergés, reclamant "el compliment de la llei i l'adopció de les mesures convenients per posar remei a la situació aplicant el principi de precaució i previsió".

La denúncia demana investigar els fets en considerar que "poden ser constitutius, per omissió, d'un delicte dolós de lesions segons l'article 147 del Codi Penal, o subsidiàriament, d'un delicte de lesions per imprudència greu segons l'article 152 del Codi Penal".

Afegeix que els fets també poden infringir els drets de les persones a la seguretat de la seva persona (article 3 DUDH) i a tenir un nivell de vida adequat que asseguri la seva salut i benestar (article 25 DUDH), havent de gaudir del més alt nivell possible de salut física i mental (article 12 PIDESC). També assenyala que els poders públics tenen el deure de garantir la seguretat i salut dels usuaris segons la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.