Les patronals Seopan i Tecniberia, que agrupen les empreses constructores i d´enginyeria del país, han plantejat aquest dijous un pla d´inversions en projectes que hauria d´incloure´s en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència Next Generation que prepara el Govern central amb fons de la Unió Europea.

La proposta inclou 10 polítiques o macroprojectes l´execució dels quals suposaria una inversió de 100.428 milions d´euros, i que generaria 30.000 ocupacions en l´activitat d´enginyeria i 1.400.000 en general. El desenvolupament d´aquests projectes implicaria una activitat econòmica induïda de 190.000 milions, segons han explicat els presidents d´aquestes dues patronals, Julián Núñez i Pablo Bueno.

«El Pla Nacional de Recuperació i Resiliència té adjudicats percentatges en les polítiques que el Govern central ha decidit. I aquestes inversions que plantegem s´adapten a aquests percentatges», va comentar Núñez, qui a més va explicar que la proposta ha estat traslladada a la presidència del Govern central i al Ministeri de Transports.

Després de la definició dels projectes que haurien de dur-se a terme, Seopan ha distribuït el seu efecte per comunitats autònomes. Segons aquesta divisió, Catalunya serà la comunitat més beneficiada amb projectes que suposen una inversió superior als 24.000 milions d´euros, que haurien de dissenyar-se i posar-se en marxa en el període 2021-2023.

Es tracta de 2.277 actuacions repartides en 10 macroprojectes i 32 línies d´inversió, entre els quals destaca el pla de rehabilitació amb 15.000 milions d´inversió i efecte sobre més de 700.000 habitatges. Les subvencions per part de l´Estat aconseguirien els 12.740 milions d´euros, la qual cosa suposa el 17,8% de les ajudes directes destinades a Espanya per part dels fons europeus, mentre que la inversió privada coparia l´import restant fins als 100.000 milions d´euros, és a dir, el 87,3%.