El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir les tarifes per a l'activitat extraordinària derivada de l'atenció prestada per a la lluita contra la covid-19. El document també incorpora les xifres per a la reserva de llits per contingència.

D'aquesta manera, la Generalitat ha fixat en 418 euros per dia la tarifa de llit reservat d'atenció hospitalària i especialitzada. Pel que fa al llit reservat d'atenció sociosanitària o salut mental, la suma que es pagarà serà la de 106,94 euros per dia.

Aquests diners els rebran aquells centres que hagin rebut una «petició explícita» per part dels serveis matrius, de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, o bé en funció dels plans de contingència elaborats en cada moment.

En aquest sentit, segons apunta el DOGC, els centres als quals aniran destinats aquests diners són els concertats, integrats funcionalment i de manera temporal al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). També els establiments sanitaris privats, així com les mútues d'accidents de treball. Tot plegat en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del coronavirus.

Pel que fa a la resta de tarifes, el document xifra en 1.600 euros cada alta hospitalària per covid-19, sense estada a l'UCI, inferior o igual a 72 hores. En el cas del mateix tipus d'estada que excedeixi aquest temps amb atenció hospitalària i especialitzada, es quantificarà amb 6.050 euros. Si es tracta d'una atenció sociosanitària i de salut mental, es rebaixarà fins als 5.150 euros.

En el cas d'una alta d'estada mitjana sociosanitària per covid-19, si prové d'una alta inferior o igual a 72 hores es pagarà amb 4.200 euros. Si l'alta és superior a 72 hores, l'import serà de 3.000 euros.