Els resultats d'un assaig clínic divulgats aquest dijous al Regne Unit suggereixen que la combinació de tocilizumab, un fàrmac utilitzat fins ara per tractar l'artritis reumatoide, i un corticoide com la dexametasona, pot reduir a gairebé la meitat les morts en els pacients més greus amb covid-19

Aquest efecte en la mortalitat s'ha identificat en pacients hospitalitzats amb hipòxia -dèficit d'oxigen- i «inflamació significativa» que han necessitat ventilació mecànica invasiva, segons un comunicat emès pels responsables de l'assaig Recovery, dirigit per la Universitat d'Oxford.

En el cas de les persones ingressades que només han necessitat un tractament amb oxigen no invasiu, les morts decreixen entorn d'un terç després de l'ús dels dos fàrmacs.

Col·laboració del sistema de salut públic del Regne Unit

El mateix assaig clínic a gran escala, que compta amb la col·laboració del sistema de salut públic del Regne Unit, ja havia detectat al juny que la dexametasona, una substància de baix cost que redueix la inflamació, contribueix a salvar vides entre els pacients més greus de Covid-19.

Els investigadors han determinat ara que el tocilizumab, que s'aplica per via intravenosa, pot reduir per si sol un 4% la mortalitat, i que el seu efecte s'amplifica al ser utilitzat en combinació amb el corticoide. Els seus resultats es basen en un estudi aleatori en el qual 2.022 pacients van rebre el medicament per a l'artritis i 2.094 més van ser assistits amb les cures habituals. Els resultats indiquen que 596 dels individus que van rebre tocilizumab van morir en un termini de 28 dies (el 29%), davant 694 dels qui no van ser tractats amb aquest fàrmac (el 33%). Aquestes xifres suggereixen que per cada 25 persones tractades amb el medicament, una vida va ser salvada, segons remarquen els responsables de l'assaig.

El tocilizumab també va incrementar les probabilitats dels pacients de rebre l'alta en un període de 28 dies, des del 47% fins al 54%.

El més efectiu

El tocilizumab és l'anticòs monoclonal per ara més efectiu per tractar les tempestes de citocines [aquesta producció descontrolada de proteïnes inflamatòries que pateixen els pacients greus]», ressalta Marcos López Hoyos, president de la Societat Espanyola d'Immunologia. «El benefici és modest, però donades les poques eines terapèutiques de les quals disposem aquest és un fàrmac que s'ha d'utilitzar en aquest context», afegeix.

«Assajos previs amb tocilizumab havien mostrat resultats heterogenis i no estava clar si els pacients es beneficiarien d'aquest tractament. Ara sabem que els beneficis del tocilizumab s'estenen a tots els pacients de Covid amb baixos nivells d'oxigen i una inflamació significativa», ha declarat Peter Horby, cap adjunt d'Investigació del projecte Recovery.

«El doble impacte de la dexametasona i el tocilizumab és impressionant i molt benvingut», ha recalcat el professor de la universitat anglesa d'Oxford.

Martin Landray, un altre dels responsables de l'assaig clínic, ha assegurat, per la seva banda, que aquesta combinació de fàrmacs «millora la supervivència, escurça les estades hospitalàries i redueix la necessitat de ventilació mecànica».