La covid-19 pot comportar fins a una davallada del 10% de naixements a Catalunya. Les primeres dades de nadons concebuts després de l'inici de la pandèmia mostren una baixada interanual del 17,7% entre desembre del 2020 i febrer del 2021, que corresponen als concebuts entre març i maig del 2020, en ple confinament.

Segons l'investigador del departament de Geografia de la UAB i del Centre d'Estudis Demogràfics Toni López-Gay, el balanç al final de la pandèmia serà «entre una pèrdua del 10% i una estabilitat» respecte al període anterior. En qualsevol cas, la covid-19 «tindrà un efecte contrari al baby boom» amb què s'havia especulat. De fet, tot apunta que el saldo entre nounats i morts el 2020 serà el més negatiu «des de la Guerra Civil».

L'estimació mensual de naixements de l'INE per a desembre del 2020 a Catalunya és d'un 18,7% menor a 12 mesos abans, quan el descens del mes anterior havia estat del 6,8%. La tendència a la baixa es va accentuar al gener del 2021, nou mesos després de l'abril del 2020, amb una davallada interanual del 24,7%, mentre que al febrer d'enguany es va relaxar fins al 8,5%.

Per a López-Gay, no està clar si la diferència amb la natalitat de just abans de la covid serà cada vegada menys perceptible o arribarà al 10% en el conjunt del període pandèmic. Ara bé, «res fa pensar en un augment de naixements», segons ell. L'escassetat de parts ja es va fer notar el 2020, tot i que «no per la covid-19», sinó perquè ara hi ha «menys població creuant les edats amb major fecunditat». És a dir, que el nombre de persones que van néixer «entre el 1987 i el 1996» és menor a altres generacions.

Això, combinat amb el fet d'una tendència a la baixa en el nombre de fills per dona i que en els últims anys «no hi ha hagut un gran flux migratori», explica que l'any passat pugui ser de rècord negatiu de naixements.

L'investigador també explica que després del 2020 i el 2021 es tornarà al «lleuger» saldo natural negatiu d'abans de la covid-19. Amb tot, aventura que progressivament s'anirà eixamplant per «l'estructura envellida» de Catalunya i «la taxa de fecunditat baixa».