El Ministeri d'Inclusió Social i Migracions està a punt d'aprovar un decret que canviarà la vida de milers de nens i adolescents que es van jugar la vida a alta mar, van abandonar les seves famílies a l'Àfrica i després es van trobar amb una enorme discriminació a Espanya que els empenya a viure en un espiral de misèria. Per fi, els menors migrants que surtin dels centres de menors als 18 anys podran treballar legalment. La mesura, no obstant això, arriba tard per a milers de joves que no van gaudir d'aquest dret i que ara hauran d'accedir a un advocat per sortir del pou.

Fa anys que ho denuncien de totes les maneres possibles. Col·legis professionals d'educadors i treballadors socials, entitats que els atenen, advocats especialitzats i, fins i tot, les comunitats autònomes que els acullen. Era del tot incoherent que els nens migrants que arribaven sols a les costes d'Andalusia, les illes Canàries o que creuaven la frontera a Ceuta i Melilla fossin acollits en centres de protecció de tot Espanya, però que en complir la majoria d'edat no tinguessin cap dret laboral per independitzar-se i cotitzar a la terra que els va acollir.

La situació es va fer especialment complicada entre els anys 2017 i 2018, quan es van superar els rècords d'acollida de nens sols i migrants. Més del 80% d'ells tenia entre 15 i 18 anys. Només a Catalunya, hi ha més de 3.800 joves que van arribar sense referents familiars aquells anys i que ja han complert la majoria d'edat.

Teòricament, tots els nois que han sortit dels centres de menors haurien de tenir un permís de residència legal a Espanya que els permeti formar-se i accedir a prestacions socials. Però molts nens no ho van aconseguir per l'embús burocràtic i a d'altres els va servir de molt poc. «El permís de residència que els concedien era no lucratiu, per treballar necessitaven una oferta d'ocupació d'un any a jornada completa, una cosa impossible. I al cap de dos anys, havien de renovar de nou aquest permís», diu Sara Agulló, advocada de la Federació d'Entitats de Pisos Assistits, que agrupa més de 60 entitats de tot Espanya que acullen menors tutelats un cop compleixen la majoria d'edat.