A partir d’enguany podran multar-se amb imports fins als 500.000 euros els actes més greus de discriminació que no estan catalogats en l’actualitat com a delicte penal. En les pròximes setmanes serà nomenat el responsable de l’organisme previst en la llei catalana d’igualtat de tracte i no discriminació aprovada pel Parlament el 18 de desembre del 2020. A partir de llavors, s’obre la possibilitat de començar a tramitar les recerques i expedients sancionadors per tracte vexatori o degradant per motius de raça, religió o procedència, entre altres; l’exhibició al carrer de missatges, pancartes i símbols «discriminatoris» i la convocatòria de manifestacions o actes polítics amb aquest contingut. La secretària general de Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, va assegurar que l’Executiu català nomenarà en les pròximes setmanes la persona que dirigirà l’oficina entre un grup de candidats. Aquest organisme tindrà adscrit personal de la funció pública i experts en matèria de no discriminació en l’àmbit jurídic i en la mediació. Una de les feines serà incoar, d’ofici o a instàncies de tercers, recerques sobre possibles situacions de discriminació que revesteixin «gravetat o especial rellevància», excepte les quals constitueixin un delicte, que es remetran a la justícia. Faltarà per aprovar el reglament que desenvoluparà aquest règim sancionador, el redactat del qual està ultimant un grup de treball en què participen assessories jurídiques de diversos departaments i juristes externs.