Davant la volta a classe aquest dilluns, Sanitat, Educació i comunitats han fet una crida a centres i famílies a no relaxar-se i aplicar amb rigor les mesures anticovid, des de les més bàsiques com no portar a un nen malalt al col·legi a què fer si és un contacte estret o com actuar si hi ha un brot.

A continuació, donem resposta a 10 aspectes imprescindibles que cal tenir en compte perquè els centres educatius continuïn sent espais segurs:

1.Què han de fer els contactes estrets?

Han de quedar-se a casa i realitzar quarantena durant els 7 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat tret que hagin rebut una pauta de vacunació completa.En les situacions en les quals la persona estigui exempta de quarantena, ha d'evitar el contacte amb persones vulnerables, ha de continuar fent servir la màscara en les seves interaccions socials i no pot acudir a esdeveniments multitudinaris.

2.Cal prendre la temperatura abans d'anar l'escola?

És recomanable la presa de temperatura per a detectar la presència de febre abans de sortir de casa, a més d'estar atents a qualsevol altre símptoma compatible amb la infecció.

3.Què es fa si hi ha un brot en un centre?

Les mesures poden variar des d'extremar la prevenció i higiene en el centre educatiu (distància física, ús de màscares, rentat de mans) i indicar l'aïllament dels casos i la quarantena del grup de convivència estable o dels contactes estrets; o estendre's al tancament de les classes afectades, del curs o, en última instància, el tancament del centre.

4.Quan la PCR és positiva durant diverses setmanes, però ja no hi ha símptomes, es pot anar a classe?

Una PCR positiva durant molt de temps no té per què indicar capacitat de transmissió, pot indicar presència de virus sense capacitat de contagiar una vegada superat el temps d'aïllament. No serà necessària la realització d'una PCR per tal d'aixecar l'aïllament.

5.Què passa si hi ha un nen/a amb símptomes en la classe?

La presència de símptomes pot deure's a moltes malalties, no sols a la covid. Fins que es confirmi o descarti el diagnòstic, la resta de companys de la classe, sempre que no presentin símptomes, han de continuar acudint al centre educatiu.

Les persones que conviuen amb els menors que han començat amb símptomes sí que han de quedar-se a casa si no estan vacunades.

6.Què fer si apareixen símptomes?

Si un alumne/a o personal del centre presenta símptomes compatibles no ha d'acudir al centre educatiu. S'ha de contactar telefònicament amb el centre de salut o amb qui la comunitat autònoma hagi designat, o amb el telèfon de referència de la CCAA, perquè avaluïn si els símptomes corresponen a la covid i si és necessària la realització d'un test.

Fins que es rebin indicacions per part dels sanitaris, la persona que ha iniciat símptomes ha de quedar-se a casa i limitar al màxim els contactes. Si hi ha símptomes de gravetat o dificultat respiratòria, s'haurà de telefonar al 112.

7.Què han de fer els que no són contacte estret?

Qui no sigui un contacte estret continuarà assistint al centre educatiu. L'activitat docent es manté per a la resta de l'alumnat.

8.Què passa amb la ventilació?

La mala ventilació afavoreixen l'increment de la transmissió del coronavirus de manera significativa. Es recomana la ventilació natural, si és possible de manera permanent, amb obertura de portes i/o finestres oposades o en costats diferents de la sala, per a afavorir la circulació d'aire.

Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions del centre, almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant el pati, i sempre que sigui possible entre classes.

9.Poden compartir-se objectes a l'escola?

Poden compartir-se objectes de qualsevol material, papers o llibres en l'àmbit escolar extremant la higiene de mans i evitant tocar-se nas, ulls i boca. Quan són objectes que s'utilitzen per grups diferents s'aconsella realitzar neteja entre l'ús d'un grup i un altre.

10.Quan i com s'han de rentar les mans?

S'aconsella després d'estar en contacte amb superfícies possiblement brutes o tocades per altres nens, i almenys a l'entrada i sortida del centre educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després d'anar al lavabo.

S'ha de realitzar preferentment amb aigua i sabó o, en defecte d'això, gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible a simple vista, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari fer servir aigua i sabó.