L’esclerosi múltiple, una malaltia progressiva per a la qual no hi ha una cura definitiva, «és probablement» causada per la infecció pel virus d’Epstein-Barr, que provoca la mononucleosi, segons un gran estudi de vint anys, que ahir publicava Science. La recerca liderada per la Universitat de Harvard va seguir més de deu milions de reclutes militars als Estats Units i va identificar-ne 955 que van ser diagnosticats d’esclerosi múltiple durant el seu període de servei. La hipòtesi que el virus d’Epstein-Barr causi l’esclerosi múltiple ha estat analitzada per diversos grups científics durant diversos anys, però «aquest és el primer estudi que aporta proves convincents de causalitat», segons l’autor principal de la recerca, Alberto Ascherio, de l’Escola de Salut Pública T.H. Chan de Harvard. El científic va considerar que es tracta «d’un gran pas, perquè suggereix que la majoria» dels casos d’esclerosi múltiple «podrien prevenir-se aturant la infecció» pel virus que causa la mononucleosi, coneguda com la malaltia del petó, i que tenir el virus d’Epstein-Barr com a objectiu «podria conduir al descobriment d’una cura per a l’esclerosi múltiple».