L’Institut Català de la Salut (ICS) admet que va assumir un risc en un contracte per 60 milions d’euros per subministrar material sanitari en el primer estat d’alarma i ho atribueix a la situació d’emergència i l’escassetat de material, però defensa la legalitat i honestedat de l’operació.

L’Oficina Antifrau de Catalunya va informar dimarts que era qüestionable el contracte d’emergència que va fer la Generalitat a una empresa per al subministrament de material sanitari durant el primer estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, per un import d’una mica més de 60 milions d’euros. Antifrau considera que l’empresa Basic Devices, que va rebre aquest encàrrec d’emergència de material sanitari de la Generalitat al març del 2020, tenia unes referències «febles», a més que la bestreta que la firma va rebre d’uns 35 milions d’euros va ser una «temeritat» per la «falta de cobertura legal», per la qual cosa ha demanat informació al Govern sobre aquesta contractació.

L’ICS ha respost amb un altre comunicat en el qual recorda que aquest informe d’Antifrau es troba en procés de presentació d’al·legacions i que el propi director de l’Oficina ha explicitat públicament que no «hi ha elements corruptius» en la contractació. «Tot el material va ser lliurat i distribuït i, el més important, utilitzat pels professionals dels centres sanitaris», argumenta l’ICS, que assegura que «des del primer moment, aquesta operació es va fer de forma coordinada entre el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el CatSalut i l’ICS. L’ICS, que gestiona els hospitals públics de Catalunya, havia rebut l’encàrrec de dur a terme la compra centralitzada de material de protecció per a tots els centres assistencials de Catalunya (de forma mancomunada) per part del propi CatSalut, en un moment en què hi havia escassetat d’aquest material.

«La prioritat de totes les institucions implicades va ser l’obtenció de material de protecció en uns moments d’extrema escassetat a nivell mundial», recorda l’ICS, que subratlla que en aquell moment, a l’inici de la pandèmia «el context i la situació eren d’emergència». «Prova d’això -afegeix- és que els proveïdors habituals ja havien manifestat la impossibilitat de subministrar material de protecció» i per això l’ICS i la resta d’institucions «van assumir un risc per donar resposta a la situació d’excepcionalitat, per procurar un material que era de vital importància».