El nombre de catalans que expressa haver estat víctima d'una estafa o frau ha augmentat un 79% entre 2017 i 2020, segons detalla l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya publicada pel departament d'Interior de la Generalitat aquest dimecres. Si quatre anys enrere només el 7,7% de ciutadans expressava haver patit alguna mena d'estafa, aquesta estadística s'ha disparat ara fins al 13,8% de la població. Això suposa gairebé doblar la seva presència en la ciutadania. Mentrestant, la resta de tipologies delictives baixen o es mantenen estables. Així i tot, en conjunt, les noves dades mostren que el percentatge de catalans que diuen haver patit algun delicte creix i arriba fins al 27,6% dels casos, 1,8 punts percentuals més que el 2017.

Una part important d'aquesta tendència guarda relació amb l'avís que els responsables dels Mossos d'Esquadra han repetit els últims mesos, que remarca que la pandèmia ha desplaçat una part de la delinqüència de la via pública i l'ha traslladat a l'entorn digital o als domicilis. Segons els enquestats a finals de 2020, de fet, dos de cada tres fraus patits es van produir a l'esfera d'Internet. La resta d'enganys delictius es produeixen mitjançant el telèfon (14,1%) i presencialment (12,9%). L'enquesta realitzada pel Govern també mostra com cau la victimització en la majoria de delictes. El 6,9% dels catalans apunta haver patit alguna mena de furt o robatori de les seves pertinences, dos punts per sota de les xifres del 2017. Els delictes vinculats a vehicles també haurien afectat menys gent. En concret, el 5,8% de la població els hauria patit, un 1,3% menys que tres anys enrere. Igualment es redueixen lleugerament els catalans que diuen haver estat víctimes d'alguna mena d'agressió (3,9%) i es manté estable el percentatge de la població a qui li han entrat al domicili (2,7%) o a una segona residència (1%).

Les estafes, el menys denunciat

Una de les particularitats d'aquesta enquesta és que la mateixa tipologia delictiva que es dispara entre els catalans és, alhora, la que menys es denuncia. Així, només el 16,8% de les víctimes d'estafes, fraus i enganys haurien posat els fets en coneixement de la policia. Això suposa que cinc de cada sis fets al voltant de les estafes queden sense denunciar.

L'estadística es capgira amb els delictes vinculats a segones residències. En aquest àmbit, més de la meitat de les víctimes denuncien: el 52,1%, 3 punts percentuals més que en l'anterior enquesta. De prop, els segueixen els robatoris a domicilis, que se situen amb una taxa de denúncia del 46%. Pel que fa als furts sobre les persones i els delictes sobre els vehicles, els enquestats asseguren portar-ho a comissaria en un de cada tres casos. Les agressions, en canvi, són l'àmbit menys denunciat. Tres de cada quatre fets no arriben a la policia

Les agressions i els furts, als més joves

L'enquesta, realitzada a 7.900 persones, permet veure també com alguns delictes, com les agressions contra les persones o els furts, se centren especialment en les franges d'edat més joves. Pel que fa als delictes que afecten directament les persones en l'àmbit físic o psicològic, el 29,6% dels afectats tenien entre 16 i 25 anys i el 36,8%, entre 26 i 40 anys. Entre els ciutadans que expressen haver patit alguna mena de robatori de les seves pertinences per part d'un carterista, un de cada tres agreujats tenia entre 16 i 25 anys. Per contra, en els robatoris a domicilis i cases d'estiueig la situació és a la inversa. Són les persones de 40 anys en amunt les que aclaparen el gruix de la victimització. En el cas de les primeres residències es veu molt clar. Gairebé la meitat (44,3%) dels catalans que diuen haver patit un delicte a casa seva tenien entre 41 i 64 anys.