El Síndic de Greuges ha afirmat aquest dimarts que no hi ha hagut mai llicència per edat en aquesta institució, la polèmica figura laboral que permet una vintena de funcionaris del Parlament seguir cobrant el sou íntegre sense haver d'anar a treballar.

El defensor del poble recorda que des de l'inici de mandat del titular actual, Rafael Ribó, l'any 2004, es va acordar anul·lar l'aplicació de l'Estatut del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya en matèria de personal al Síndic, i des d'aleshores la institució s'ha regit per una normativa pròpia que ha aplicat polítiques sobre funció pública seguint els acords del Govern.