Les migracions internacionals van créixer el 2020 malgrat el dramàtic impacte de la pandèmia de covid, que va portar alguns països a imposar restriccions als passos fronterers. És una de les conclusions principals de l’informe de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) de les Nacions Unides, que reflecteix que el nombre de persones que van emigrar dels seus països es va elevar a 281 milions el 2020, el 3,6% de la població mundial. Es tracta d’un augment respecte del 2019, quan es van comptabilitzar 272 milions de migrants (3,5%). La xifra que presenta l’OIM contrasta amb els 84 milions de migrants (2,3% de la població mundial) que es van registrar el 1970.

Segons l’informe, publicat ahir, la covid va ser «el gran pertorbador» de la migració i la mobilitat al món. Només el primer any de la pandèmia es van imposar unes 108.000 restriccions de viatge, mentre que el nombre de passatgers aeris va caure un 60% fins a assolir els 1.800 milions al món, davant els 4.500 milions del 2019. La pandèmia, «sens dubte, va canviar el món i ha tocat cada aspecte de la migració», assegura l’autora de l’estudi, Marie McAuliffe. De fet, segons els càlculs de l’organització, sense les restriccions pel coronavirus haurien emigrat dos milions de persones més.

Tot i que només una petita proporció de la població mundial està formada per migrants internacionals (3,6%), es donen àmplies disparitats quant al país. En alguns estats, com la Unió dels Emirats Àrabs, més del 88% de la població són migrants internacionals. Les dades de l’ONU indiquen que el desplaçament intern als països a causa de desastres, conflictes i violència va créixer amb força l’any passat.

Uns 40,5 milions de persones vivien com a desplaçats interns a finals del 2020, per sobre de 31,5 milions del 2019.

Les dades que conté l’estudi indiquen així mateix un augment global de les remeses -transferències que els migrants fan directament a les seves famílies als països d’origen- els darrers decennis, que han passat de 126.000 milions de dòlars el 2000 a 702.000 milions el 2020. Malgrat les prediccions d’un gran descens en les remeses internacionals a causa de la covid, el 2020 la caiguda va ser lleu (2,4%).