En el procediment, algunes de les parts recurrents han plantejat que l'associació de veïns no actuava correctament. El Tribunal diu que no hi ha dubte «de la capacitat processal i de l'existència de l'acord de l'entitat per l'assemblea general».