Sant Salvador de Guardiola disposa d'un pla director de l'enllumenat que quantifica en prop d'1 milió d'euros les inversions que caldrien per millorar la xarxa d'il·luminació pública, augmentar el seu rendiment i generar un estalvi econòmic i energètic i contribuir d'aquesta manera a la millora del medi ambient.

El pla, fet per la Diputació, parteix de l'inventari de tots els punts de llum del municipi i dels quadres de comandament de les línies elèctriques amb les seves característiques, incloent-hi la revisió del seu estat de conservació. El treball també ha estudiat els nivells d'il·luminació que hi ha als carrers actualment i els que serien desitjables, així com les incidències del reglament d'ordenació ambiental de l'enllumenat.