La Generalitat preveu començar a final d'aquest any l'ampliació i millora de l'anacrònic pont que dóna accés al nucli de Cabrianes (Sallent). El departament de Territori i Sostenibilitat, que ja disposava del projecte per materialitzar aquest eixamplament del pont de la B-430 sobre el Llobregat, ha anunciat la licitació de les obres corresponents, per un import de 3,5 milions d'euros. Per tant, el projecte s'hauria d'adjudicar aquesta tardor i es preveu que els treballs comencin a finals d'any i tinguin un termini d'execució de 12 mesos.

Aquesta actuació ha d'afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció, atès que l'amplada actual de la calçada impedeix el pas d'un vehicle per cada sentit simultàniament, la qual cosa fa que quan en coincideixen dos, un d'ells s'hagi d'esperar en un extrem i cedir el pas.

En concret, els treballs permetran doblar l'amplada del pont, dels 6 metres actuals als 12 metres previstos, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres que ara es liciten inclouen la rehabilitació del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen. En total, l'obra abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430 que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

La solució tècnica adoptada consisteix en l'eixamplament del pont actual tot mantenint l'estètica del pont en arc antic, afegint un arc central que aportarà major resistència per l'increment de càrregues que suposa l'ampliació, sense modificar l'aspecte i configuració estructural longitudinal del pont i sense interferir en la llera del riu. Aquesta opció permet conservar l'estructura actual, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.