El parc de bombers de Manresa ha deixat d’estar partit entre dos termes municipals, el de Manresa i Sant Fruitós, i passa a formar part íntegrament del municipi de Manresa. El ple de Sant Fruitós va aprovar definitivament en el darrer ple l’alteració del límit entre els dos termes, amb afectacions tant al parc de bombers com a les naus del Camí del Grau. L’Ajuntament de Manresa farà el mateix en el proper ple municipal.

La modificació dels termes comporta una segregació d’aproximadament 18.000 metres quadrats que passen a ser del terme de Manresa, i el mateix a la inversa, de manera que les naus del Camí del Grau, que fins ara també estaven partides entre els dos municipis, estaran ubicades totalment a Sant Fruitós.

Aquesta modificació, que ja s’havia aprovat inicialment en sessions plenàries durant els mesos de juliol i octubre del 2018, va ser ratificada per la Generalitat de Catalunya, de manera que ara es procedeix a l’aprovació definitiva per part dels ajuntaments de Sant Fruitós i Manresa.