El cos d'Agents Rurals ha començat la campanya d'observació i registre per realitzar un nou cens de la població de cabres salvatges al massís de Montser-rat. Els darrers censos havien posat de manifest una estabilització al voltant dels 250 exemplars. La cabra salvatge es va començar a reintroduir al massís l'any 1995.