Navarcles és un d'aquells exemples en què els límits territorials fixats en aquesta fase zero del desconfinament per al desenvolupament de les primeres activitats es manifesta com una cotilla evident. Es tracta d'un municipi amb un terme molt petit, però amb una xifra de població proporcionalment alta, el que suposa un entrebanc a l'hora d'ajustar-se a poder fer activitat física sense sortir dels límits del terme.

Un desajustament que, en aquest cas, es veu a més a més accentuat perquè just a tocar té dos municipis que presenten les característiques inverses. Fins al punt que, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Navarcles ha presentat una queixa formal a la delegació del Govern de la Generalitat, a la delegació del Govern d'Espanya i al Consell d'Alcaldes perquè considera que es troba en una situació de greuge, per les petites dimensions del seu terme, davant el nou escenari que s'ha obert des del cap de setmana a l'hora de permetre a la ciutadania que faci determinades activitats. I demana, en el seu cas, un marge de flexibilitat.

El consistori exposa que el seu municipi té una superfície molt petita (5,5 km2) i una població relativament alta (5.977 habitants), situació diametralment oposada a la que tenen dos termes veïns. Talamanca disposa de 29,4 km2 i hi viuen 206 habitants, i Calders té un terme de 33,1 km2 i 970 habitants. Amb aquestes dades, l'Ajuntament navarclí exposa en la seva queixa que «ens trobem amb una densitat del nostre poble de 1.086,72 hab/km2 respecte a densitats de 7,01 hab/km2 i 29,31 hab/km2 de Talamanca i Calders, respectivament».

Seguint la normativa establerta a l'ordre emesa pel Govern central per regular les primeres activitats a l'aire lliure, el consistori posa en relleu que «ens trobem en una situació en què bona part dels habitants de la nostra població que volen practicar esport ho fan als mateixos llocs i es produeixen situacions amb un volum d'aglomeració considerable, mentre estem envoltats d'espais naturals dels pobles veïns pràcticament buits a causa de la seva baixa densitat de població».

I afegeix que «entenem que afegiria complexitat a la normativa, però ens agradaria proposar la possibilitat de permetre la pràctica d'esport als municipis adjacents (tal com s'ha permès per als desplaçaments a horts), en especial quan es produeixin situacions en què la densitat de població dels municipis veïns sigui molt inferior a la del municipi propi».

En aquest sentit, l'Ajuntament conclou que «creiem que això facilitaria la pràctica de l'esport d'una forma segura als habitants d'aquests municipis sense perjudicar la dels municipis veïns, equilibrant la distribució a l'espai dels qui el practiquen».

Com es pot veure en el mapa de la infografia que il·lustra aquesta notícia, tots els municipis que l'envolten tenen una proporció molt allunyada de la de Navarcles. Els que s'hi apropen més són Sant Fruitós i Artés, però la seva densitat poblacional (396 hab/km2 i 318 hab/km2, respectivament) equival pràcticament a un terç de la de Navarcles.