La plataforma ecologista Montsalat considera que no ara no és pertinent una modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria per donar cabuda a un nou dipòsit temporal per al material sobrant (sal) derivat del procés de producció de potassa a Súria, tal i com ha sol·licitat l'empresa ICL i que la Generalitat té en tràmit. L'entitat recorda que aquest document es va començar a gestar el juliol del 2015 però no va quedar aprovat definitivament fins fa dos anys i cinc mesos (el setembre del 2018), i subratlla que «les directrius urbanístiques d'un sector es pensen i es regulen amb l'objectiu que serveixin i siguin vigents durant dècades».

Per aquest motiu, considera que «no és gens raonable, ni equitatiu envers altres sectors que, quan no ha transcorregut encara ni el temps que es va tardar a elaborar el PDU de la Mineria, ja es pretengui modificar-lo».

Aquests arguments els exposa Montsalat en l'escrit que ha tramès al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per expressar i argumentar la seva oposició a la modificació. En aquest document, la plataforma ecologista exposa que el pla director «es va redactar atenent als plans empresarials d'ICL Iberia, buscant-los un encaix a la normativa urbanística i als objectius esmentats [la progressiva eliminació dels runams i el desenvolupament sostenible de l'activitat minera]».

Per a l'entitat, «el centre de la qüestió que aborda el PDU de la Mineria del Bages és fer viables els plans empresarials d'Iberpotash tenint presents la normativa urbanística i la voluntat d'acabar amb els impactes ambientals que ocasionen els runams salins».

Recorda que, en paral.lel a la tramitació del PDU, es va aprovar una ampliació de l'àrea destinada a l'abocament de residus salins al runam del Fusteret de Súria (l'últim que queda actiu al Bages), amb una «capacitat prevista de 6Mm3, que era folgada per a la previsió d'alehores de necessitats d'abocament de l'empresa. Fins i tot es deia llavors que probablement no caldria utlitzar-la sencera».

Montsalat subratlla que el pla director, aprovat ja amb aquella ampliació del runam del Fusteret, «va ser el punt de trobada entre els plans empresarials i la voluntat d'anar cap a una progressiva reducció dels runams salins».

Per aquesta raó, la plataforma afirma que «no hi ha motius per alterar substancialment l'acord expressat com a directrius i ordenament dels usos del sòl del PDU de la Mineria».

De fet, assenyala que «d'acord amb els plans empresarials en el moment de redacció del pla director urbanístic, Iberpotash havia de reduir progressivament la generació de residus salins fins a acabar amb l'aturada dels abocaments al runam del Fusteret de Súria l'any 2023», però que «la data prevista d'aturada ara s'ha endarrerit fins al 2025».

En el seu escrit adreçat al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Montsalat hi afegeix que «ara es pretén una ampliació forassenyada del runam del Fusteret, fora de la normativa urbanística recent feta a mida i de la declaració d'impacte ambiental vigents. Una ampliació de l'àrea d'abocament significaria obrir la porta a l'abocament durant uns quants anys més, a l'increment del total de residus per gestionar després, a un major impacte paisatgístic, a una major despesa en restauració futura i a un volum major de salmorra per gestionar i dur al mar cada dia».

La plataforma ecologista subratlla que el document d'avanç de modificació del PDU «planteja triar entre una ampliació substancial del runam del Fusteret que apunta cap a Les Comes o un nou gran abocador de residus salins en una zona propera però ignota. Ofereix triar entre una opció molt dolenta i una pitjor», i hi afegeix que «ampliar notablement l'àrea del runam del Fusteret per seguir abocant quantitats ingents de residus fins a una data indeterminada és anar pel camí oposat al que el PDU estableix. No es tracta d'una modificació puntual per corregir una incorrecció; la proposta de modificació, senzillament, capgira el PDU del Mineria del Bages vigent».

Per tot plegat, deixa clar que la posició de Montsalat en aquest tema «és clara i unànime: no s'ha d'obrir a tràmit el PDU de la Mineria per aquesta modificació».