La Generalitat es compromet a tenir del tot acabat el 2025 el nou col·lector de salmorres amb què renovarà l'actual xarxa obsoleta entre Abrera i Castellgalí i els dos ramals cap a Súria i Balsareny. Així ho va assegurar ahir a Súria el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va presidir la signatura del conveni entre el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao, i el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, de cara al finançament i l'execució d'aquesta nova infraestructura, que es començarà a construir aquest mateix octubre.

El nou col·lector tindrà una longitud de 122 quilòmetres i transcorrerà per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon. Es farà per trams, d'Abrera a Castellgalí, i d'aquí cap a Balsareny i cap a Súria i Cardona, de manera que es donarà continuïtat als 32 quilòmetres de col·lector que ja es van renovar els anys 2007 i 2008 entre Abrera i el Prat de Llobregat.

Tanmateix, a l'extrem sud també queda pendent un petit tram des del Prat fins arribar al mar on ara també s'actuarà, i a banda del que és pròpiament el col·lector, s'haurà de construir una conducció que anirà des de la depuradora de Manresa fins a Súria per impulsar aigua regenerada que ajudi a diluir la salmorra i faciliti la restauració del dipòsit salí del Cogulló.

Tot plegat té un cost de 110 milions d'euros, dels quals 98 milions seran aportats directament per l'empresa minera ICL com a principal beneficiària (vegeu més informació al desglossat de sota).

«Estem davant d'un acord que beneficia el medi ambient, soluciona un repte important en matèria d'aigua, i reforça una activitat que genera prosperitat a la comarca i al país», apuntava ahir Calvet, i posava en valor l'«interès prioritari» que la Generalitat ha volgut donar a aquesta obra «que ens servirà per renovar una infraestructura de 30 anys que havia quedat obsoleta».

Entre altres coses, el conseller va destacar que aquesta obra suposa una conducció «més segura», i es dota «de més capacitat, sense fuites ni danys al medi ambient». És amb aquesta major capacitat que «volem garantir la restauració del runam del Cogulló a través de la seva dilució i evacuació al mar amb el col·lector», afegia Calvet, i destacava els beneficis que tot plegat ha de tenir «per al desenvolupament del Pla Phoenix a Súria i l'activitat de la salinera de Cardona», més enllà «d'evitar l'impacte ambiental que hi ha amb els trencaments de la canonada actual».

Primer, d'Abrera a Castellgalí

Amb la signatura d'ahir entre les parts, ara s'iniciarà el procés de licitació i adjudicació de les obres, que es farà per trams, amb la idea que el poper mes d'octubre ja es pugui començar a treballar en el que va d'Abrera fins a Castellgalí, «que ja estarà en condicions perquè ja està tot expropiat», segons va assegurar ahir el director de l'ACA, Lluís Ridao.

L'execució d'aquest tram es preveu entre el 2021 i el 2024, i paral·lelament es treballa en la finalització dels projectes i l'expropiació de la resta de terrenys per anar prosseguint amb l'obra, amb la idea d'intervenir al tram del prat de Llobregat fins al mar entre el 2022 i el 2023; al tram Balsareny-Sallent-Abrera entre el 2022 i el 2024; i en el tram cap a Súria i Cardona del 2023 al 2025, any en què tant l'ACA com el conseller van garantir que s'acabaria l'obra.

Igualment, el 2025 haurà d'estar acabada la conducció d'aigua entre l'estació depuradora de Manresa i Súria. Aquesta conducció, que comportarà una menor aportació de l'aigua depurada al riu Cardener, es regularà amb l'aigua que s'alliberi dels embassaments de La Llosa i Sant Ponç. Això ha fet que l'ACA hagi establert els mecanismes de compensació per mantenir les garanties d'abastament. La detracció de l'aigua de la depuradora de Manresa del sistema comportarà la repercussió a ICL del cost de modificar el règim de producció dels diferents recursos hídrics de la xarxa Ter-Llobregat, amb la finalitat d'incrementar la producció d'aigua dessalinitzada en un volum equivalent a les detraccions d'aigües depurades.

El conjunt dels treballs els executarà l'empresa pública Infraestructures.cat.

Impuls econòmic i sostenible

El convenir signat ahir ha de servir per millorar la qualitat de la conca del Cardener i el Llobregat i reduir els dipòsits salins del Bages, i es correspon amb un dels eixos estratègics per a la reactivació econòmica i el desenvolupament del Pla Phoenix, que té per objectiu seguir potenciant l'activitat minera però d'una manera sostenible i garantint els plans de restauració. És un dels punts que va destacar el president d'ICL, Carles Aleman, que va celebrar la signatura del conveni «perquè assegura l'activitat minera i ens possibilita el futur», i va dir que a partir d'aquest acord i de la construcció del nou col·lector, «podrem accelerar el pla de restauració de Sallent i produir de forma sostenible a Súria». Va assegurar que «tot això ho hem fet pensant en el territori, tant a nivell ambiental, com social i econòmic».

Una obra de 110 milions que ICL assumirà en un 90% però amb un avançament de l'ACA

El cost total de l'obra que s'haurà d'executar puja a 110 milions d'euros, dels quals ICL, com a principal beneficiària, n'assumirà pràcticament el 90%, tenint en compte que hi aportarà 98 milions, segons van explicar ahir els signataris de l'acord a Súria.

En concret, el cost de construcció pròpiament del nou col·lector és de 94 milions d'euros, dels quals 82,5 repercutiran a ICL Iberia. D'aquests, 30 milions l'empresa minera els anirà pagant a certificació a mesura que es vagin desenvolupant les obres, i la resta (52 milions d'euros), els avançarà l'Agència Catalana de l'Aigua, que els finançarà a 25 anys i a un interès del 3,5%. Són uns diners avalats «i amb la total seguretat jurídica», segons va a assegurar el director de l'ACA, Lluís Ridao.

Pel que fa a les obres de construcció de la canonada que ha de bombejar aigua entre l'estació depuradora de Manresa fins a Súria per ajudar a diluir la salmorra, tindran un cost de 15 milions d'euros, que en aquest cas seran finançats en la seva totalitat per ICL Iberia.

En total, doncs, l'empresa minera assumirà 98 milions d'euros dels 110 que costarà la globalitat de l'obra, i que surten de la totalitat del finançament corresponent a la canonada, i de la major part del finançament del nou col·lector de salmorres.

Per tot plegat, el conseller Calvet va apuntar que l'acord signat ahir és el resultat «d'una arquitectura jurídica molt precisa i finançerament molt ferma».