L'Ajuntament de Sallent ha posat en marxa el programa «Els Serveis Socials Més a prop», de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones més grans de 80 anys no usuàries de cap servei social. Es tracta d'un pla preventiu, adreçat a aquest col·lectiu de gent gran, que permet als ens locals ampliar el coneixement sobre la realitat de la població envellida.

Els objectius específics del programa són detectar situacions de risc o de vulnerabilitat de les persones majors de vuitanta anys, informar de l'oferta de prestacions i serveis dels quals disposem al municipi, i conèixer les necessitats actuals de les persones grans i anticipar-ne les futures per oferir-los suport.

El programa consta de diverses fases. La primera es tracta de la realització d'entrevistes a domicili, d'aproximadament una hora de durada, per part de professionals de l'àmbit social. En aquestes es valoraran les necessitats de la persona: autonomia, percepció de l'estat de la salut, situació de l'habitatge, etc. Les entrevistes es faran amb totes les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries. Un professional de la Fundació Desenvolupament Comunitari es posarà en contacte amb les persones majors de vuitanta anys per concretar dia i hora per la trobada. La persona que faci l'entrevista portarà una acreditació amb el logotip de l'ajuntament i s'entrevistaran un total de 284 persones. Després es farà una recomanació sobre el seguiment que requereix cada persona