El Bages ha iniciat el procés per dotar-se d’un nou Pla Estratègic de Turisme, un document que ha de definir les línies d’actuació en matèria turística per als propers anys. L’actual pla estratègic es va redactar l’any 2017 i tenia com a horitzó l’any 2020. Ara, en un escenari postpandèmia, es planteja la necessitat de revisar en profunditat aquest document, fent una valoració de tot allò que s’ha assolit al llarg d’aquest temps, incorporant noves visions o línies de treball i recollint les aportacions dels diferents agents del sector turístic.

La primera acció per revisar el pla ha estat una sessió de treball interna amb un grup reduït de representants de les empreses amb més activitat turística a la comarca, que ha estat conduïda per membres de l’empresa encarregada de dinamitzar el procés de revisió del pla estratègic. En aquesta sessió s’han plantejat diferents reflexions al voltant del turisme al Bages, com per exemple si la comarca és una destinació de turisme cultural, gastronòmic o rural, quins són els segments de turisme que hi predominen, cap a on s’han d’orientar les accions de promoció, o com ha de ser la col·laboració entre els agents públics i privats.

Durant el procés de revisió es programaran sessions per recollir propostes i punts de vista dels agents turístics i de diferents experts

El dia 24 d’octubre està previst fer una nova sessió, aquesta vegada amb tots els agents turístics de la comarca, amb l’objectiu de recollir les seves idees i opinions de cara al nou Pla Estratègic de Bages Turisme.

El president de Bages Turisme, Eloi Hernàndez, anima al sector turístic de la comarca a participar en aquest procés de revisió del pla: «Volem comptar amb la implicació dels professionals i les empreses dedicades al turisme, que són els que millor coneixen les necessitats de les persones i els interessos de les persones que ens visiten». També afirma que el nou pla estratègic ha de servir «perquè el Bages pugui fer un pas endavant en matèria de turisme, consolidant la bona feina de projecció i posicionament turístic que s’ha fet els darrers anys, amb valors tan destacables com són el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central o la Ruta del vi de la DO Pla de Bages».

El Bages és una destinació turística jove, que des de l’any 2014 que compta amb un ens públic-privat per a la gestió i impuls del turisme (Bages Turisme) i té el suport de la Diputació.

El Pla Estratègic 2017-2020 marcava com a objectius situar el turisme com a un dels fonaments del desenvolupament social, econòmic, i de l’orgull de la comarca; configurar el Bages com a un conjunt de destinacions cooperatives de qualitat amb el segell del Geoparc de la Catalunya Central com a eina diferencial; facilitar la creació de productes turístics especialitzats i diversificats orientats a una demanda de qualitat tant nacional com internacional; consolidar Bages Turisme com l’ens de referència en la planificació i gestió del turisme; i apostar per les noves tecnologies, el coneixement, la formació i la innovació com a elements clau per a la competitivitat i l’excel·lència del sector turístic al Bages.

La revisió del pla estratègic s’està fent amb el suport d’una empresa consultora experta que s’ocupa de dinamitzar tots els agents de la comarca. Els resultats que s’obtinguin d’aquestes sessions serviran a l’àrea tècnica de Bages Turisme per fer el plantejament del nou pla estratègic i incorporar-hi tots aquests nous elements. Tot aquest procés de treball compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.