L'agençament i protecció física del vell Pi de les Tres Branques, icona de la unió dels Països Catalans, és més a prop de ser una realitat. Després d'una dècada de reivindicacions i de resolucions del Parlament amanides amb un sense fi de declaracions, ara, pot haver arribat el moment de la veritat. Tot dependrà de si fructifiquen les converses que ha iniciat el nou alcalde del municipi, Adrià Solé (CiU), amb els propietaris del terreny al pla de Campllong on s'erigeixen el vell símbol i el Pi jove, tots dos declarats arbres monumentals l'any 1987. Aquesta catalogació implica "la prohibició de tallar-los i arrencar-los" i també "da-nyar-los per qualsevol mitjà".

L'alcalde de Castellar del Riu s'ha mostrat prudent perquè ha dit que fa molt pocs dies que lideren el nou executiu i és del parer que cal anar de mica en mica per aconseguir arribar a bon port en aquesta qüestió. Per això ha dit que ja hi haurà temps per explicar el contingut d'unes converses incipients. Això sí, el dirigent ha explicat que en les primeres trobades hi ha hagut empatia entre les parts. Ara, s'hauran d'explorar les possibilitat que obre la nova planificació urbanística que s'ha de dur a terme en aquesta zona.

Adrià Solé pensa que la solució per aconseguir que l'àmbit on es troben els dos pins es pugui dignificar passa, en primer lloc, perquè sigui públic. De fet, la diputada parlamentària Montserrat Ribera ha recordat que l'any passat el departament de Cultura ja va advertir que per fer res en aquest espai cal que hi hagi un acord amb els propietaris.

Paraules i pocs fets

Des de principi de la dècada fins ara s'ha parlat molt de la necessitat de protegir el Pi, però no s'ha avançat gaire. De fet, el Parlament ha aprovat dues resolucions per actuar-hi però mai no s'hi ha fet res perquè la propietat és privada. L'any passat, tant l'Ajuntament de Castellar del Riu com el Consell Comarcal van posar l'accent en la necessitat de protecció d'aquest símbol després que tant el vell com el jove fossin objecte de bretolades (vegeu Regió7 del 6 de març del 2010).

Una de les propostes més singulars sobre què caldria fer al Pi, la va fer l'aleshores conseller Salvador Milà, que l'any 2004 va dir que el deteriorament de la fusta del Pi vell feia "difícil establir algun criteri sobre si s'ha de conservar in situ o val la pena tallar-lo per preservar-ne les restes".