Les persones interessades a utilitzar el punt de subministrament per a vehicles elèctrics que ja fa uns mesos que funciona a Berga han de sol·licitar una targeta que es pot tramitar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a l'ajuntament de Berga.

Es tracta d'un tràmit que haurà de realitzar el titular del vehicle, i per fer-ho caldrà completar un formulari i adjuntar el Document Nacional d'Identitat i el permís de circulació. La targeta tindrà una validesa de sis mesos i també permetrà utilitzar les estacions de recàrrega dels municipis que formen part de l'Aliança de Municipis per la interoperabilitat en estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de Catalunya, impulsada per l'Institut Català d'Energia. Per tal de facilitar l'accés dels usuaris i usuàries als punts de recàrrega, l'ICAEN disposa d'una eina que permet visualitzar el mapa de punts de recàrrega i també ofereix informació de la seva disponibilitat en temps real.

L'Ajuntament de Berga ha instal·lat dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, ubicats a la zona del passeig de la Indústria i a la Font del Ros, amb l'objectiu de promoure la mobilitat elèctrica. De moment, s'ha posat en funcionament un dels dos punts de recàrrega com a prova pilot per tal de donar a conèixer el servei entre els usuaris i usuàries. Es tracta de l'estacionament adequat a la plaça Cim d'Estela, que permet car-regar dos vehicles simultàniament. Els conductors que necessitin carregar els seus vehicles podran fer-ne ús durant dues hores, ja que és el temps màxim d'estacionament establert.