Durant els cinc dies que dura la festa hi haurà canvis en el servei de recollida de deixalles del porta a porta. La recollida no es es farà en els carrers més propers a la zona de celebració de la festa, al barri vell i entorns. I la recollida de resta que s'havia de fer avui ja es va fer dilluns.

La recollida d'orgànica i envasos que s'hauria de fer el dijous 20 i el diumenge 23 no es farà. Per tal que els veïns d'aquestes zones puguin llençar la brossa s'han habilitat una vintena d'illes de contenidors repartides en diversos punts. En la meitat d'aquestes illes, hi haurà contenidors amb 4 fraccions: resta, orgànica, envasos i paper i cartró. A l'altra meitat d'illes, només hi haurà contenidors de resta i orgànica. Els contenidors de vidre continuaran en els punts on són habitualment. Totes aquestes illes de contenidors es retiraran el dilluns 24 de juny i la recollida porta a porta reprendrà el seu ritme habitual a partir d'aquella data.