Un pla urbanístic preveu la ronda Moreta, amb voreres estretes, de sentit únic. La CUP hi vol afegir la Rasa dels Molins.