Entre les diverses afectacions que ha comportat la covid-19, hi ha l'augment del volum de residus biològics de risc que han generat els centres sanitaris. En el cas de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, s'ha quadruplicat la freqüència de la recollida de residus biosanitaris com a conseqüència del coronavirus. Si abans de la pandèmica la recollida d'aquest tipus de deixalles es feia cada 15 dies, durant l'emergència sanitària s'ha fet fins a 2 vegades per setmana, «l'hem quadruplicat», segons han informat fonts del centre sanitari a Regió7.

Tot i que les fonts esmentades no han pogut detallar el volum de deixalles, han indicat que «ha estat enorme, derivat del nombre de pacients que teníem en aïllament i també del tipus d'EPI que es feia servir, ja que la gran majoria era d'un sol ús».

Els centres sanitaris com el de Berga «estem obligats a fer una gestió i classificació dels residus segons la normativa vigent sobre residus sanitaris i no sanitaris»., diuen fonts de centre, que també han explicat que «els residus no sanitaris són assimilables als urbans i aquests no plantegen cap tipus d'exigència especial per a la seva destrucció».

Els residus sanitaris «es classifiquen en 3 grups, i la covid-19 està considerada dins el Grup III: és un residu biosanitari de risc capaç de transmetre malalties infeccioses». Per aquest motiu «és necessari aplicar mesures de prevenció pel que fa al seu emmagatzematge i transport».

Els residus fruit de l'atenció a pacients malalts per la covid-19 o sospitosos «es dipositen en doble bossa de polietilè de color groc de galga 220 que es tanca amb una brida». Després , «aquestes bosses es dipositen en unes caixes especials, amb l'etiquetatge i la inscripció de residu de risc, material infecciós, que hi ha ubicades al magatzem final de Residus Perillosos» de l'hospital berguedà.

Aquests residus es destrueixen en unes instal·lacions especifiques a Tarragona. En cada viatge s'han carregat 90 caixes en un camió i s'han transportat 32,86 metres cúbics de residus. Fa anys que l'hospital de Berga té contractada una empresa especialitzada que té cura «d'eliminar aquest tipus de residus», els de risc biològic.

La gestió d'aquestes restes s'ha de fer seguint el protocol del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, del ministeri de Sanitat, «en la seva versió de 27-01-2020». I estan classificades «com a residus biosanitaris especials de Grup de Risc III, (classificació continguda al RD 664/97 d'exposició agents biològics)».