Quan Inberga va reprendre les obres per reconvertir l'edifici central de la caserna en hotel va demanar ajuda a l'Ajuntament. Li calia el seu aval per tenir un crèdit de l'Institut Català de Finances.

El 19 de maig del 2003, el ple del consistori berguedà va aprovar avalar un crèdit d'InbergaTur -per un import d'1 ,2 milions d'euros per fer les obres a l'edifici central de la caserna militar per reconvertir-lo en un hotel de tres estrelles. La societat va deixar de pagar aquest crèdit el juliol del 2011. La concessionària va presentar un concurs de creditors l'abril del 2012 .

El 22 de desembre del 2015, el ple del consistori va aprovar per unanimitat comprar el préstec. A la pràctica això vol dir que assumia el pagament del crèdit esmentat. Davant del requeriment de l'ICF, l'Ajuntament es va veure obligat a pagar si volia un certificat del Govern de tutela financera que acredités la seva solvència per posar marxa nous serveis com el Conservatori de Música.

Berga ha de pagar fins al 2025 1.117.858 euros, que suposa un estalvi de 72.000 sobre el que li reclamava d'entrada l'ICF. El pagament es fa trimestralment a un interès de l'1,20%. Inberga Tur ha pagat 140.000 euros del crèdit d'1,2 milions que va demanar.