L´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) està duent a terme diverses maniobres per estudiar els beneficis dels cabals generadors a la presa de la Baells. L´actuació, que va començar aquest dijous, consisteixen en incrementar, gradualment, la sortida d´aigua de la presa i reproduir, de manera controlada, una crescuda del riu, amb l´objectiu d´analitzar els seus efectes sobre la qualitat dels hàbitats de peixos, la morfologia del llit del riu i la capacitat d´arrossegar sediments i restes de vegetació que estan a la llera fluvial. Les maniobres s´aprofitaran també per fer una sèrie de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat. Es preveu que el cabal que s´alliberi des de la presa passi, de manera gradual, dels 3,5 m3/s a un cabal màxim de 50 m3/s durant menys de 24 hores. Després de mantenir aquest valor màxim durant unes hores, es retornarà progressivament al seu cabal habitual aquest divendres. El cabal alliberat és superior a l´habitual i per aquest motiu, des de l´ACA es demana als municipis que hi ha aigua avall que tinguin precaució que s´eviti accedir a la llera.