Borredà ha finalitzat en els darrers dies les obres de millora de la xarxa de subministrament d'aigua a la zona del Rocal. En els últims 25 anys, el municipi de l'alt Berguedà ha portat a terme una completa renovació de tota la xarxa, ha realitzat una gran ampliació en matèria d'emmagatzematge d'aigua, i també ha instal·lat una planta potabilitzadora.

Un dels ramals pendents de renovació era el que subministrava a la zona del Rocal. L'obra ha consistit a retirar la vella canonada i substituir-la per una de nova, des del dipòsit secundari de Subirà, fins a a aquesta zona del Rocal. En total, s'ha actuat en un traçat d'aproximadament un quilòmetre i mig.

El consistori remarca que «la vella canonada era clarament insuficient», i que per tal de poder renovar-la ha estat imprescindible poder accedir a ajuts de la Diputació de Barcelona. Les obres, que han anat a càrrec de l'empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial SL, han tingut un cost de més de 44.000 euros, dels quals uns 36.000 han estat sufragats per l'òrgan provincial.

El municipi assegura que aquesta actuació permet garantir el subministrament, sense les pèrdues i deficiències que comportava la vella instal·lació .