L'Ajuntament de Berga posa en marxa una consulta oberta a la ciutadania per a la revisió de l'ordenança reguladora del mercat setmanal al passeig de la Indústria. La proposta contempla la modificació de l'article 2, que fa referència a l'horari, els dies i el lloc de celebració del mercat per tal d'establir un dia addicional de venda en situacions excepcionals com, per exemple, la pandèmia, que comporta restriccions en l'activitat. El dissabte continuaria sent el dia habitual, però el dilluns seria el dia destinat a les parades afectades per les restriccions. Totes les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre podran fer les seves aportacions a través d'una instància, que hauran de presentar del 14 al 28 de maig.

La proposta preveu autoritzar la venda al mercat setmanal el dilluns, de nou del matí a les dues de la tarda, sempre que es produeixi una "situació extraordinària extrema", com ara una pandèmia sanitària, una crisi econòmica, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància de característiques similars que pugui sorgir en el futur.

L'autorització per muntar parades al mercat el dilluns com a alternativa al dissabte només s'aplicaria a les parades de productes afectades per les restriccions d'activitat vigents en el moment de celebració del mercat.

En canvi, la resta de parades seguirien fent mercat el dissabte. L'autorització de venda del dilluns s’estipularà en funció de la legislació vigent sobre la causa en qüestió. Per tant, el dissabte continuarà sent el dia habitual del mercat setmanal de venda no sedentària, mentre que el dilluns només es permetria el muntatge de parades afectades per les restriccions. Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s'elaborarà un informe de retorn en què s'inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d'estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal.