L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació un contracte per a millorar la seguretat, el control i la conservació de les preses que gestiona de manera directa, amb un pressupost de licitació de 4,3 milions d’euros. Es poden presentar ofertes fins el 18 d’octubre i el contracte tindrà una durada de dos anys.

Aquest és el primer contracte marc que licita l’administració hidràulica en aquest àmbit i s’aplicarà a les preses de la Baells (Berguedà) Sant Ponç i la Llosa del Cavall (Solsonès), juntament amb els de Darnius Boadella, Sau, Foix, Siurana i Colomers.

El contracte té per objectiu aglutinar les tasques de comprovació, conservació i seguretat que fins ara s’han gestionat amb contractacions de suport específiques

Segons fonts de l’ACA, l’objectiu d’aquest contracte marc és dur a terme, de manera global, unificada i aplicant una metodologia comuna, les revisions per evitar errors de funcionament o seguretat, actuacions de manteniment per a garantir la correcta operativitat dels òrgans de desguàs, així com també assistències tècniques en relació amb fets que puguin tenir lloc de manera no previsible.

Fins ara, el conjunt de tasques de comprovacions, conservació i seguretat s’han vingut gestionant mitjançant contractacions de suport específiques, sota la supervisió dels tècnics de l’ACA.. Aquest contracte marc permetrà aglutinar la major part de necessitats objecte d’externalització en un mateix marc de regulació i d’actuació, optimitzant, així, la gestió, el processos i els resultats a obtenir.