Descripció del Cama-sec

· Barret petit, de 3 a 5 cm de mitjana, ondulat, normalment amb un petit mamelló i de color variable entre un crema i un ocre vermellós.

· Peu prim i elàstic de color blanquinós.

· Carn blanca d'olor suau i molt característica.

· Làmines de color crema, espaiades i gruixudes.

Dades d'interès del Cama-sec

Altres noms: cremallola, carrereta, carrerola, fals moixernó.

Família: marasmiàcies. Coneixement: molt conegut i apreciat sobretot als pobles dels Pirineus.

Hàbitat: espais oberts, en prats de muntanya i clarianes herboses.

Època de l’any: tret dels mesos més crus d'hivern, apareix de manera intermitent una bona part de l’any. La florada més important, però, la fa els mesos de maig i juny.

Valor culinari: bolet molt utilitzat a les cuines catalanes, sobretot a les de muntanya.

Comercialització: es pot trobar assecat durant tot l’any, rarament fresc.

Altres espècies: les particularitats d'aquest bolet –el seu hàbitat, la floració en colònies atapeïdes i sobretot el seu peu elàstic– han de ser motius suficients per no confondre’ns amb altres espècies tòxiques com el Marasmius collinus, que també creix en prats, però té les làmines més juntes i una cama trencadissa.

Àrea de distribució del Cama-sec

El cama-sec és un bolet d'espais oberts, prats de dall, alpins, de pastura… Les condicions climàtiques i geogràfiques de Catalunya fan que aquesta espècie sigui quasi exclusiva del territori muntanyenc. Surt des de la primavera fins a la tardor. El podem anar a buscar a les comarques pirinenques i prepirinenques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, els dos Pallars, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Ripollès i també en punts concrets del Lluça- nès, Moianès, Oso na, Garrotxa, Alt Empordà i No- guera.