L'Ajuntament de Puigcerdà continuarà sense secretari fix. Després que el concurs públic per ocupar-ne la plaça de forma interina quedés desert, l'Ajuntament ha decidit continuar amb secretaria accidental.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha tret ferro al fet d'haver de treballar amb un secretari accidental i ha remarcat que «la majoria d'ajuntaments tenen secretaris accidentals». L'alcalde no té clar que es torni a convocar el concurs per a la plaça i de moment remarca que el que sí que farà el consistori és mirar que se'n cobreixi la feina: «més que convocar la plaça, mirarem com es pot proveir, per exemple, amb una comissió de serveis».

Dos pressupostos pendents

Albert Piñeira ha argumentat que «el problema que tenim a Puigcerdà és el que tenim al país, i és que hi ha pocs habilitats nacionals, la majoria d'ajuntaments funcionen amb secretaris accidentals, o amb secretaris que acumulen places per fer dos o tres ajuntaments... de fet, aquí a Puigcerdà de secretari d'habilitació nacional no n'hem tingut quasi mai... des que jo sóc a l'Ajuntament no n'hi ha hagut». Ara per ara un membre de la plantilla de treballadors municipals desenvolupa les tasques de secretari municipal.

Una de les tasques que té sobre la taula l'equip de govern de Puigcerdà és l'aprovació del pressupost municipal, tant el de l'exercici 2017 en curs com el del 2018. En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que, tot i que el 2017 ja estigui a punt d'acabar, elevarà el pressupost a un ple perquè sigui aprovat, i en una sessió immediatament posterior.