Els arqueòlegs que treballen al jaciment de l'abric Romaní de Capellades (Anoia), un dels més importants de l'època neandertal, han trobat abundants motllos de restes de fusta de les comunitats neandertals que van viure en aquesta zona, fa uns 60.000 anys. En la campanya d'excavacions d'aquest estiu, que es va iniciar el 5 d'agost passat i acabarà dimecres que ve, els 35 arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, coordinats per M. Gema Chacón, Josep Vallverdú i Palmira Saladié, també han localitzat fòssils de fauna, com les restes d'un crani de cérvol comú ( Cervus elaphus).

Es compleixen 110 anys des del descobriment de la presència de restes prehistòriques en aquest jaciment i 36 des que es van reprendre els treballs programats en campanyes anuals, com la d'a-quest estiu en la qual participen també estudiants vinculats a l'IPHES, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i a d'altres institucions espanyoles i estrangeres.

A l'abric Romaní ja s'han excavat 16 nivells arqueològics en una extensió de 300 m2 i s'han documentat diferents tipus de llocs de treball que indiquen que es tractava de societats altament mòbils, i amb estructures socials complexes on el repartiment dels aliments aconseguits era clau. Segons l'IPHES, els arqueòlegs ja han pogut documentar completament que la base de la caça dels neandertals que van habitar al lloc eren els animals ungulats, com cérvols, cavalls, urs i rinoceronts, i que les eines s'elaboraven principalment amb sílex i calcària, i probablement amb fusta.

Les excavacions s'han centrat a destapar el nivell I, de 60.000 anys d'antiguitat. Encara que els arqueòlegs de moment no poden valorar amb profunditat les restes de fauna i les eines de pedra trobades, sí que han documentat força negatius de fusta o motllos. Els arqueòlegs han destacat el volum de restes vegetals, entre ells els motllos de fusta que han trobat, i no descarten que, si es confirma la presència d'algun tipus d'eina entre el conjunt excavat, puguin aprofundir l'estudi de l'explotació de la producció d'eines de fusta durant el Paleolític mitjà, un fet qualificat «d'extraordinari donat el caràcter perible de la fusta».

Els arqueòlegs esperen que les excavacions de l'any vinent al mateix nivell I permetin analitzar la resta de materials, entre ells, les llars conservades a la superfície de l'abric, per saber més sobre l'estil de vida neandertal.