Aute va visitar Manresa en tres ocasions: el 14 de debrer del 1993, a Musibloc; el 15 de juny del 2005, a El Club de la Cançó, i el 16 d'octubre del 2014, al cicle literari Tocats de Lletra. El 9 de desembre del 2016 havia d'actuar al Kursaal, un concert que es va suspendre després de l'infart que havia sofert a l'agost.