El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha restaurat les vuit escenes i el frontal d'altar, de fusta policromada i daurada, que formen part del retaule barroc de Sant Ramon, de la Capella de Sant Ramon del Castell de Cardona. La intervenció ha durat quatre mesos i el desmuntatge i muntatge s'ha realitzat ´in situ' i les tasques de documentació, estudi tècnic i conservació i restauració s'han fet en els laboratoris del CRBMC. Obra de l'escultor manresà Pau Sunyer, el retaule es trobava en un estat de conservació deficient amb rascades i abrasions.