20 de gener de 2019
20.01.2019
Regió7

El pessimisme sobre la situació econòmica s'intensifica en dones, pensionistes i ciutadans
sense estudis

Els catalans van ser els més pessimistes de l'estat l'any passat

20.01.2019 | 23:47
El pessimisme sobre la situació econòmica s'intensifica en dones, pensionistes i ciutadans
sense estudis

L'evolució de la situació econòmica dels espanyols durant l'any passat va ser, en general, semblant a la de l'any precedent, encara que amb grans diferències depenent de qui se li pregunti, sent les dones, els pensionistes i els ciutadans sense estudis superiors els que pitjor van percebre la seva situació personal econòmica, enfront d'homes, persones de menor edat i ciutadans amb estudis universitaris finalitzats.

Així ho conclou l'Índex d'Opinió Pública de Simple Lògica, realitzat el mes de desembre passat i cofinançat per la Comissió Europea, en el qual, recolzant-se en 2.032 casos espanyols, s'assenyala que un 23,7% dels enquestats considera que la seva situació econòmica va empitjorar en 2018, enfront d'un 11,5% que creu que va millorar i un 63,6% que pensa que va romandre igual, dades similars als registrats un any enrere.

Per sexe, mentre que un 21% dels homes opina que la seva situació personal va empitjorar, fins a un 26% de dones creu que la seva economia va ser a pitjor. El percentatge de dones que van mantenir estable la seva situació va ser del 61%, enfront del 66% d'homes i la van millorar un 12%, enfront de l'11% d'homes.

Tenint en compte l'edat, l'estudi reflecteix que les persones de 25 i 34 anys van veure millorar la seva situació --un 23% d'ells--, en detriment de les persones amb una edat superior --solo un 2,9% dels majors de 65 anys ho creuen--. Per contra, fins a un 29% dels pensionistes van veure empitjorar la seva situació, enfront del 14,2% d'aquells entre 25 i 34 anys.

Respecte al nivell d'estudis aconseguit, ocorre una cosa similar. Mentre que els ciutadans amb estudis universitaris finalitzats són els que més creuen que la seva situació va millorar i els que menys creuen que va empitjorar --15% en tots dos casos--, només un 7% de les persones que es van quedar en els estudis primaris o obligatoris creu que va millorar, enfront d'un 30% que opina que va empitjorar.

DIFERÈNCIES ENTRE COMUNITATS

Si es té en compte la situació geogràfica dels enquestats, els ciutadans situats a Catalunya van ser els més pessimistes de tots, ja que fins a un 27% d'ells creu que la seva situació econòmica personal va empitjorar, mentre que només un 6% opina que va millorar.

Aquestes dades contrasten amb els registrats, per exemple, en la Comunitat de Madrid, on un 22% creu que va empitjorar i un 9% creu que va millorar i, sobretot, amb els de la Comunitat Valenciana, on fins a un 28% dels enquestats creu que la seva situació va millorar, enfront d'un 18% que opina que va empitjorar.

De cara al pròxim any, els habitants de la Comunitat Valenciana també són els més optimistes, ja que més d'un 28% d'ells creu que la situació continuarà millorant, en contrast amb solo el 15% que considera que empitjorarà. També crida l'atenció la dada a Andalusia, on, malgrat la incertesa política viscuda al desembre, moment en el qual es va realitzar l'enquesta, només un 13% dels enquestats afirma que la seva situació empitjorarà, la dada més baixa de tota Espanya, enfront del 27% que creu que millorarà.

UN 35% CREU QUE EMPITJORARÀ L'ECONOMIA D'ESPANYA

L'estudi també incideix en la situació econòmica general del país, i no només la personal, amb un 43% dels enquestats afirmant que el país va ser a pitjor en 2018, davant un 35% que pensava això mateix un any abans. A més, només un 21% d'ells creu que el país va ser a millor, enfront del 33% de l'any anterior.

Sobre les perspectives a futur, si en 2017 fins al 37% dels enquestats creia que la situació general de l'economia anava a millorar i només el 23% d'ells pensava que anava a anar a pitjor, aquesta vegada sol el 24% creu que anirà a millor i fins a un 35% considera que anirà a pitjor.

Una vegada més, són els ciutadans catalans els més pessimistes, pel fet que fins a un 41% d'ells pensa que l'economia del país anirà a pitjor, la dada més alta de l'estat, mentre que només un 19% creu que anirà a millor, la xifra més baixa registrada al país.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook