La proporció d'empreses catalanes que no són puntuals en els seus pagaments es va situar en el 51% al quart trimestre del 2018, segons l'Estudi sobre Comportament de Pagaments de les Empreses Espanyoles publicat per Informa.

A la comunitat catalana, els pagaments amb fins a 30 dies de retard suposen el 45% i són un 2% els que es retarden més de 120 dies. El retard mitjà en els pagaments amb el qual les empreses catalanes fan efectives les seves factures queda en 11,61 dies, pitjor comportament que els 11,05 del trimestre anterior i 0,76 dies més que fa un any. En el conjunt de l'Estat aquest termini va ser de 13,30 dies a l'últim trimestre de l'any.

Per autonomies, el comportament dels pagaments apareix dividit entre nord i sud. Ceuta té el retard mitjà més elevat en els pagaments, i gairebé arriba als 30 dies (29,58). Melilla és la següent amb 19,76. Darrere hi ha Canàries, amb 19,68, i Extremadura, amb 16,74 dies. Per sota dels deu dies de retard se situen el País Basc, 9,99, la Rioja, 9,88, Aragó, 9,55, i Navarra, amb 9,25. Les pujades més importants des de fa un any es produeixen a Ceuta, 4,66 dies més, Melilla, 3,64, i les Balears, 2,57. La diferència entre la comunitat amb pitjor i millor comportament s'incrementa fins als 20,33 dies, davant dels 18,24 del trimestre anterior.

Si al tancament del 2017 cinc comunitats espanyoles pagaven més del 60% de les seves factures puntualment, al darrer trimestre de l'any cap ho feia. Aragó va ser la que millor amb es va comportar, amb un percentatge de pagament en termini del 55%. A continuació, es va situar Cantàbria, amb un 53,8%, i Castella Lleó amb el 53,5%. Cinc autonomies més es van situar per sobre del 50%: Navarra, Astúries, La Rioja, País Basc i Galícia. Canàries va ser l'autonomia menys complidora, ja que només el 34% dels pagaments es van fer en termini, seguida per Melilla, 35%, Ceuta, el 38%, i Madrid, 39,5%.

El període mitjà en què les empreses espanyoles paguen les seves factures es va incrementar fins als 88,16 dies al tancament de 2018. Aquesta dada va suposar un avanç d'1,19 dies respecte a l'any anterior. El percentatge de pagaments puntuals es va reduir fins al 46,6% a l'últim trimestre de l'any, tercer en el qual va baixar del 50%. Fa un any els pagaments en termini superaven el 55%. Si hi afegim els pagaments fets amb fins a 30 dies de retard, el percentatge es va elevar al 92%, i el 2,5% es retarda més de 120 dies, quantitat lleugerament inferior a la del mateix període de l'any 2017, moment en el qual es van quedar en el 3%.

Creix el retard mitjà

El retard mitjà en els pagaments sobre els terminis pactats va pujar tant respecte al trimestre anterior, 0,56 dies, com respecte a fa un any, 0,78 dies, i es van quedar en 13,30. Això és així perquè es va ampliar tant el termini mitjà de pagament com el període pactat, que va créixer fins als 74,85 dies. Els retards produïts suposen un cost directe per al conjunt del teixit empresarial espanyol de més de 1.791 milions d'euros.

Nathalie Gianese, directora d'Estudis d'Informa, va explicar que «el comportament en els pagaments de les empreses espa-nyoles va empitjorar clarament el 2018. Si a final del 2017 més del 55% de les empreses pagaven puntualment, al tancament del 2018 ho va fer únicament el 46,6%, i el temps mitjà per fer efectiu el pagament va augmentar fins als 88,16 dies».