La Tresoreria General de la Seguretat Social ha abonat 33 milions d'euros a les mútues col·laboradores com a incentiu que permetrà reduir les cotitzacions a les contingències professionals a 23.486 empreses que el 2017 van contribuir a la disminució i a la prevenció de la sinistralitat laboral. Les mútues traslladaran aquesta bonificació a les empreses que ho han sol·licitat i que compleixen els requisits, com estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.