El Berguedà és la comarca de la província de Barcelona que presenta la millor taxa de supervivència de les empreses en la mitjana dels últims 5 anys, amb el 65,7%, davant de l'Alt Penedès (64,2%), Osona (64,1%), l'Anoia (63,3%) i el Bages (61,2%), segons un estudi de la Diputació de Barcelona.

La institució també ha analitzat les empreses creades fa tres anys (2015) assessorades pels centres locals de serveis a les empreses (CLSE), on se'n destaca que el 70% de les empreses berguedanes es mantenen en funcionament a dia d'avui, mentre que a la resta de la demarcació provincial de Barcelona és del 64,2%.

Per al conjunt de la província, la taxa de supervivència de les empreses al cap de tres anys és del 59,8%. La xifra és gairebé 2,5 punts inferior a la de l'any passat, però la segona més alta de la sèrie. Entre les persones emprenedores entrevistades, gairebé dos terços mantenen en funcionament l'empresa creada tres anys abans, dos punts menys que l'any passat.

De mitjana, les empreses que es mantenen en funcionament tenen 2,4 treballadors, si bé la meitat tenen només un empleat. La meitat d'aquestes empreses ha facturat fins a 50.000 euros l'últim any, mentre que una de cada tres presenta un volum de facturació superior. La resta no s'ha pronunciat al respecte. De mitjana, la facturació d'aquestes empreses ronda els 75.000 euros.

Bones perspectives

Dos de cada tres manifesten que tenen bones perspectives per l'any vinent, una xifra més de deu punts superior a la de l'any passat. Els que tenen males perspectives per al 2019 no arriben al 10%. La gran majoria mencionen algun tipus de formació que considera necessària per fer créixer l'empresa, i el que més es reclama és formació en màrqueting.

Pel que fa a les empreses tancades, sis de cada deu van clausurar l'activitat per motius econòmics. Cal destacar que una quarta part ja ha creat una altra empresa o té pensat fer-ho.

El Centre Local de Serveis a les Empreses, que gestiona l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el 2015 va acompanyar en la creació de 14 empreses a la comarca, que tenen una mitjana de 2,1 treballadors/es per empresa, tot i que el 42,9% d'aquestes tenen un treballador.

De les empreses que estan en funcionament ,el 85,7% tenen bones expectatives per l'any vinent i presenten una facturació mitjana anual de 60.357 euros. De manera més concreta, el 57,2% presenten una facturació de fins a 50.000 euros l'últim any, mentre que el 28,6% han facturat entre 50.001 i 100.000 euros, i el14,3%, més de 100.000.

Una dada interessant és que, de les empreses que estan en funcionament, el 41,9% creuen necessària una formació en màrqueting per fer créixer l'empresa, i un altre 42,9% formació, en gestió on-line del negoci.

El CLSE implementat per l'ADBerguedà permet a totes les persones un acompanyament des del minut zero en la creació del seu negoci, així com un assessorament continuat en el procés de creació però també durant el creixement i l'ampliació del negoci.

Al mateix temps el desenvolupament d'altres programes de creació d'empresa, de creixement empresarial, i de foment de l'emprenedoria, les actuacions de formació i els serveis d'ocupació dequè disposa aquesta mateixa entitat, conforma una xarxa de recursos que facilita el creixement empresarial comarcal.

A través d'aquest conjunt de serveis de l'ADBerguedà el 2018 s'han atès 161 emprenedors (10 més que el 2017), s'han realitzat 65 actuacions de sensibilització en l'emprenedoria i en els projecte de emprenedoria a l'escola hi han participat fins a 590 persones.

D'altra banda, l'any passat també es van constituir 35 empreses (10 més que l'any 2017) a través dels serveis de l'ADBerguedà, les quals van crear 54 llocs de treball (17 llocs de treball més que el 2017), i també es van crear 3 co-operatives.