Escollir una professió, una decisió tantes vegades regida per l'arbitrarietat, el mimetisme o la casualitat, és determinant en la vida d'una persona. Es juga el seu benestar. Els que van optar per oficis o estudis d'informàtica, educació i disseny estan d'enhorabona, perquè es tracta de les professions amb menys competència a l'hora de trobar un lloc de treball, que, en molts casos, comporta també bones remuneracions. El portal d'ocupació Infojobs i l'escola de negocis Esade acaben de publicar un informe sobre l'estat del mercat laboral el 2018 en què analitzen el nivell de competència per sectors. El balanç general és que l'any passat es van publicar tres milions de vacants en aquesta plataforma, amb un augment del 17% respecte al 2017, i que es van inscriure 117 milions de sol·licituds d'ocupació, el 2% més. Aquestes dades revelen un descens de competència per lloc ofert, que va passar d'una mitjana de 44 el 2017 a 28 el 2018. Aquesta última és la xifra més baixa des del 2008, quan va començar la crisi.

Per activitats, que és l'objectiu principal d'aquest estudi, informàtica i telecomunicacions lidera l'escalafó dels menys competits, amb només deu professionals que opten a una vacant. Infojobs afegeix que l'auge de la demanda en aquesta activitat es deu al sector purament tecnològic, però també al procés de digitalització de les empreses tradicionals i el boom de les star-ups. La conclusió és que el mercat demana més especialistes dels que estan produint les universitats. Dins d'aquest sector, els arquitectes informàtics i els analistes són els menys saturats.

El segon lloc correspon a educació i formació, amb 21 inscrits per vacant. En aquest àmbit, les professions amb menys sortida són les que estan relacionades amb la gestió de centres educatius (127), mentre que les d'educador especial o educador social són les més viables, amb 31 i 27. El podi d'aquest escalafó el completen les activitats comercials i de vendes, on les vacants per a agents comercials i televenda poden tenir de 18 a 56 inscrits, mentre que els llocs de comercial o gran compte ofereixen un nivell de competència que va de 30 a 62, respectivament. A continuació apareix disseny i arts gràfiques, amb 23 inscrits de mitjana, com passa en el cas anterior. En aquest sector, les vacants per als professionals de la moda i la confecció tenen un nivell de saturació alt, igual que els oficis que estan relacionats amb el món editorial i la impremta. Per contra, els especialistes en disseny web, els disse-nyadors gràfics i les persones que es dediquen a la creació audiovisual tenen un gran futur laboral.

L'informe destaca les finances o l'atenció al client com a altres activitats on hi ha molta oferta i presenten menys demanda. També situa a l'altre extrem de l'escalafó, com a sectors en què actualment hi ha més competència a l'hora de buscar un lloc de treball, a la venda al detall i l'administració d'empreses.