Un estudi europeu publicat a la revista Global Change Biology i liderat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) adverteix que la sequera associada al canvi climàtic podria reduir la biodiversitat d'organismes del sòl i frenar la descomposició de les fulles caigudes. Aquesta situació posaria en perill el reciclatge dels nutrients per a les plantes a tot Europa.

El CREAF apunta que l'experiment s'ha dut a terme en 54 parcel·les amb vegetació arbustiva natural situades en sis països europeus (Regne Unit, Holanda, Dinamarca, Hongria, Espanya i Itàlia), i abasta un ampli rang de temperatures i precipitacions.

Durant quatre anys, els investigadors van simular en aquestes parcel·les dos efectes associats al canvi climàtic: que cada vegada plou menys i que cada vegada fa més calor. Per simular la reducció de precipitacions, en algunes parcel·les van instal·lar una lona que s'estenia automàticament en cas de pluja, i expulsava una part de l'aigua caiguda fora de la parcel·la. I per simular l'augment de temperatura, en altres parcel·les van instal·lar una lona reflectora que s'estenia cada nit per reduir la pèrdua de calor cap a l'atmosfera. Els investigadors van estimar a quina velocitat es descomponien les fulles i branques caigudes i al final dels quatre anys van mesurar la diversitat d'uns organismes del sòl anomenats col·lèmbols, directament implicats en la descomposició. Finalment, van comparar els resultats d'aquestes parcel·les amb les altres en què no s'havia aplicat cap tractament experimental. El resultat és molt clar en la reducció de precipitacions: com més gran és la sequera, menor és la diversitat de col·lèmbols i més lenta és la descomposició de restes vegetals.

Pel que fa a l'efecte de l'escalfament, l'impacte sobre els col·lèmbols i la descomposició de les fulles va ser molt lleu. Malgrat això, l'experiment només va augmentar mig grau de temperatura, molt per sota de les prediccions del canvi climàtic. Queda pendent saber què passaria si s'experimenta amb nombre de graus més elevat.

Influències en l'agricultura

El CREAF apunta que els col·lèmbols són un grup molt ampli d'animals que viuen al sòl i que són una peça clau en la descomposició de les fulles que cauen a terra i en el reciclatge dels nutrients perquè les plantes els puguin aprofitar. «No són els únics implicats en aquests processos de descomposició i reciclatge de nutrients - apunta l'investigador del CREAF i primer autor de l'estudi, Guille Peguero-, però són molt importants i ens poden servir com a sensors del que li està passant a l'ecosistema». L'estudi constata que si els col·lèmbols (i altres organismes implicats en la descomposició de les restes vegetals) van desapareixent, les plantes tindran moltes dificultats per aconseguir els nutrients que necessiten, els animals que se les mengen, també, i els que es mengen aquests animals, també, perjudicant així a tota la cadena tròfica i també la nostra capacitat d'alimentar-nos del sòl a través de l'agricultura.