No podem tancar els ulls davant el fet que les noves tecnologies han revolucionat el món, i en aquest sentit, també estan transformant el Dret, creen noves àrees i modifiquen les ja existents. La intel·ligència artificial juga un paper fonamental en el nostre dia a dia i hi ha advocats i advocades digitals i despatxos digitalitzats que proveeixen els seus clients del millor servei possible, de manera que s’avança a les seves necessitats futures.

Però, quin és l’impacte concret de la tecnologia en les tasques dels advocats i advocades? Doncs, sobretot, una estandardització i automatització de processos que ja no ha de fer directament el professional, sinó que la tecnologia pot portar a terme d’una manera més ràpida, eficaç i menys costosa. Per exemple, programo un procés automàtic que em digui durant l’any 2018 quants contractes de lloguer s’han signat, etc., de manera que les tasques rutinàries i repetitives realitzades per les noves tecnologies ajuden a reduir la feina de l’advocat o advocada. Podem partir de la idea que, a través de la intel·ligència artificial, els ordinadors (basant-se en l'ús d'algoritmes i de dades) són capaços de fer accions que serien considerades intel·ligents si fossin desenvolupades per persones.

De fet, la intel·ligència artificial no té tant a veure amb la substitució de les tasques dels advocats o dels jutges, sinó amb la millora gradual dels processos, ja que es guanya en eficiència i productivitat.

L'ús de la intel·ligència artificial i la seva correcta implementació té un impacte profund en la manera com treballem, com gestionem les persones, els clients, els companys i companyes de la professió, etc. D’aquesta manera s’aconsegueix connectar amb nous ecosistemes i s’és més competitiu en el mercat.

La intel·ligència artificial no ve amb l'objectiu de reemplaçar les persones, sinó per automatitzar les tasques de menys valor i així poder augmentar la productivitat dels advocats, ja que ells mateixos poden centrar-se a aportar valor afegit als seus clients.