La licitació oficial d'obres a Catalunya ha crescut el 3% el primer semestre del 2019 en relació amb el mateix període de l'any anterior tot i les pròrrogues pressupostàries a la Generalitat i a l'Estat, segons dades de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC). Entre gener i juny, s'ha licitat per un import de 970 milions d'euros, dels quals 510 corresponen al segon trimestre de l'any. Els contractistes lamenten que el volum de licitació continua sent «baix» i està lluny de la mitjana dels últims 20 anys, que és d'uns 940 milions trimestrals.

Segons la CCOC, aquests nivells de licitació «agreugen el dèficit crònic d'inversió en infraestructures» i reclamen que la inversió pública sigui «estable i previsible per suavitzar els cicles econòmics» i «donar certesa» als agents implicats. Totes les administracions -local, autonòmica i estatal- han augmentat la licitació d'obres els primers sis mesos de l'any. En un comunicat emès ahir dimarts, la CCOC va concretar que l'administració local és la més activa en licitacions i els concursos que ha publicat suposen més de la meitat del total licitat -el 51% amb 494 milions d'euros.

L'import licitat per les administracions locals suposa un augment del 14% entre gener i juny en relació amb el 2018. Tanmateix, els contractistes avisen que ja han començat a detectar una «marcada fase de desacceleració» de les licitacions aquest segon trimestre, que atribueixen al període postelectoral.

Pel que fa a la Generalitat, les licitacions han augmentat el0 56% en relació amb el primer semestre del 2018 amb 242 milions d'euros. L'administració general de l'Estat i les empreses públiques estatals han licitat per valor de 234 milions, el 118% més que el mateix període de l'any passat. Els contractistes apunten que la licitació de l'Estat a Catalunya partia «de valors molt baixos» i és «molt inferior a la mitjana històrica i totalment insuficient per a la competitivitat de l'economia catalana».

Els contractistes insisteixen que les infraestructures s'han de planificar a mitjà i llarg termini, entre 10 i 15 anys, independentment dels períodes electorals, i cal fer-ne una avaluació prèvia per garantir que siguin sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment. Segons la CCOC, caldria que la «licitació mínima regular i recurrent» de les administracions a Catalunya fos d'uns 5.000 milions anuals, és a dir, el 2,2% del PIB. Durant tot el 2018, la licitació només va ser de 1.671 milions, segons dades de la CCOC.