Els contribuents que declaren patrimonis superiors als 30 milions d'euros s'han multiplicat per més de dos en l'última dècada, passant de 233 declarants el 2007 a 611 el 2017, segons les últimes dades de l'Agència Tributària sobre la recaptació de l'impost de Patrimoni. D'aquesta manera, i malgrat la crisi econòmica, des del 2007, l'últim exercici anterior a la recessió, el nombre de «rics» a Espanya s'ha multiplicat per 2,6. Només des del 2011, els ciutadans que declaren grans patrimonis han passat de 352 aquell any a més del doble el 2017.

Des de l'inici de la recuperació econòmica a Espanya, el nombre de «rics» amb patrimonis declarats superiors als 30 milions d'euros ha anat creixent progressivament, fins als 443 el 2012, els 471 del 2013, els 508 del 2014 i els 549 del 2015. Quant a les dades del 2017, gairebé dos de cada tres contribuents (el 67,8%) de l'Impost de Patrimoni declaren propietats i rendes d'entre 300.000 i 1,5 milions d'euros, segons les últimes dades de l'Agència Tributària, que mostren com el nombre de declarants d'aquest tribut va créixer el 2,3% respecte a l'exercici anterior.

Els contribuents d'aquest impost van arribar als 202.437 el 2017 davant dels 197.768 d'un any abans, de manera que gairebé 4.700 declarants nous es van sumar a la declaració de l'Impost de Patrimoni coincidint amb la millor evolució de l'economia espanyola. L'estadística de l'Impost de Patrimoni mostra com la major part dels contribuents d'aquest tribut, en concret 137.394, declaren propietats i béns per import d'entre 300.000 euros i 1,5 milions d'euros, i en comparació amb l'any anterior, aquests declarants han crescut l'1,5%.

El segon grup més nombrós és el dels contribuents que declaren entre 1,5 i 6 milions d'euros, que van arribar el 2017 als 53.245, una mica per sobre dels 51.077 de l'any anterior, i representen el 26,3% del total de declarants d'aquest tribut.

A continuació hi ha els contribuents amb imports d'entre 6 i 30 milions d'euros, fins als 6.481, el 3,2% del total i una mica per sobre dels 6.053 de l'exercici precedent. Al seu torn, un total de 611 contribuents van declarar patrimonis de més de 30,05 milions d'euros, 32 més que un any abans.

De fet, aquests quatre grups acaparen el 97,7% del total de declarants, o el que és el mateix, la pràctica totalitat dels contribuents de l'Impost de Patrimoni declaren béns d'entre 300.000 euros i 6 milions d'euros.

En la distribució de les dades per comunitats autònomes, dels 202.437 declarants de l'Impost de Patrimoni el 2017, la major part es concentren a quatre d'elles: Catalunya, amb 75.801, que encapçala la llista a certa distància amb la següent, que és la Comunitat Valenciana, amb 22.516 declarants; seguida d'Andalusia (18.482) i Madrid (18.132), ambdues amb una xifra molt semblant. Per contra, Extremadura, amb 1.218 declarants per aquest impost, és l'autonomia on hi ha un menor nombre de «rics»; seguida de la Rioja, amb 2.311 contribuents, i Cantàbria, amb un total de 3.095 declarants.

En canvi, en la distribució per import del patrimoni declarat, la classificació autonòmica canvia considerablement, ja que en aquest cas Madrid encapçala el rànquing, amb un patrimoni mitjà declarat per contribuent de 9,6 milions d'euros. En la segona posició s'hi situa Galícia, amb un patrimoni mitjà de 5,2 milions, malgrat que el nombre de contribuents per aquest impost amb prou feines arriba als 8.000, circumstància que s'explica pel domicili a la comunitat gallega del fundador i soci majoritari d'Inditex, Amancio Ortega, i la seva família.