La introducció de l'impost sobre determinats serveis digitals (IDSD), conegut com a taxa Google, generarà barreres d'entrada al mercat de petites i mitjanes empreses (pimes) i d'start-ups, segons l'estudi «Who will bear the Burden us DSTs?». L'informe, presentat dijous a Madrid per part del director executiu de la Global Digital Foundation, Paul MacDonnell, posa de manifest que aquesta taxa digital repercutirà de manera negativa en el benestar dels consumidors espanyols, especialment en els de rendes més baixes.

Segons el document, aquest impost plantejat pel Govern afectarà un nombre d'empreses més alt que l'inicialment previst i també tindrà efecte negatiu sobre les moltes petites empreses que s'estan creant gràcies a les plataformes digitals i altres tecnologies d'Internet.

MacDonnell va afegir que la taxa Google es basa en l'ús de dades dels consumidors i va considerar «previsible» que el cost l'acabin pagant pimes, autònoms, usuaris, ONG i els organismes públics.

«Menor productivitat de les empreses afectades, menor competitivitat i menor creixement econòmic a nivell estatal i internacional són alguns dels efectes negatius a llarg termini de l'IDSD», explica el text, que afegeix que tindrà un efecte distorsionador sobre el mercat, creant injustos avantatges competitius de determinades empreses sobre d'altres, i reduirà la capacitat de l'economia per generar treball i riquesa. Aquest estudi també destaca que el plantejament de l'impost, que grava els ingressos i no els beneficis, «contradiu el tradicional principi de fiscalitat internacional de gravar els beneficis corporatius».

MacDonnell va explicar que entre els arguments a favor de l'IDSD destaca que les empreses digitals són més proclius a aplicar estratègies per reduir el pagament d'impostos que les que no ho són. No obstant això, va assenyalar que no hi ha evidències que donin suport a aquesta afirmació.

«Si les plataformes digitals transfereixen el cost de l'IDSD als seus clients i usuaris de pagament, les petites empreses i les rendes més baixes se'n veuran afectades», va destacar, i alhora va indicar que els legisladors s'estan focalitzant en els trets negatius, més que en els positius.

De la seva banda, el director general d'Ametic, Francisco Hortigüela, va mostrar la preocupació de l'organització per la taxa Google, ja que, segons la seva opinió, «penalitzarà la indústria digital», que és el primer sector generador de creixement i ocupació. A més, Hortigüela va assenyalar que el plantejament de l'IDSD se centra en l'economia digital, i «contradiu el consens internacional que aquesta no pugui separar-se de la resta de l'economia».